Luotettavaa osaamista

Olemme toimineet Rovaniemellä jo vuodesta 1994 lähtien. Meidän käsissämme hoituvat niin yleis- kuin rikosoikeuden alaan kuuluvat toimeksiannot - rautaisella ammattitaidolla - asiakasta kuunnellen, asiakkaan tavoitteet, oikeus ja etu huomioiden. Meidän käsissämme tunnet olosi turvatuksi. Palvelemme jouhevasti niin yksityisiä henkilöitä kuin pk-yrityksiäkin.

Olemme Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Asiantuntijuutta juuri Teitä varten

Olemme molemmat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita lakimiehiä ja tuomioistuin- kokemuksen hankkineita varatuomareita. Meillä on monipuolinen ja runsas käytännön kokemus erilaisten oikeudellisten tehtävien hoitamisesta.

Kustannukset

Hinnoitteluperusteena on pääsääntöisesti tehtävään käytetty aika. Tehtäväkokonaisuuksista neuvottelemme asiakkaan kanssa erillisen sopimushinnan.

Toimeksiannon hoitamisen yhteydessä selvitämme myös, onko Teillä mahdollisuutta käyttää vakuutusyhtiöiden tarjoamaa oikeusturvaa tai saada valtion oikeusapua asiansa hoitamisesta aiheutuviin kuluihin.